DVR systémy

DVR systémy

Profesionálne kamerové systémy sa stávajú v súčasnej dobe stále vyhľadávanejším prvkom, slúžiacim na monitorovanie a ochranu majetku. Sú nevyhnutnou súčasťou obchodných domov, mestských centier a ulíc, úradov a škôl, športových zariadení, priemyselných podnikov slúžiacich na monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí v reálnom čase s možnosťou archivácie.